Select Page

Fahami Insurans Anda: Apa itu NCD?

NCD atau juga dikenali sebagai No Claim Discount, adalah jenis ganjaran yang diberi kepada pengguna oleh syarikat insurans jika tiada tuntutan dibuat terhadap polisi kenderaan untuk tempoh 12 bulan sebelum itu. Secara ringkas, ia bermakna, jika selama 12 bulan anda tidak pernah membuat sebarang tuntutan, maka pada masa anda memperbaharui polisi seterusnya, anda akan diberi diskaun.

Berapa banyak diskaun NCD?

 Jadual di atas menunjukkan diskaun mengikut jenis kenderaan dan tempoh mengikut tahun. Ia adalah kadar tetap yang ditentukan oleh Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM)

 NCD juga boleh dipindahkan mengikut jenis kelas kenderaan yang sama dan pemilik yang sama, walaupun anda bertukar-tukar syarikat insurans, kadar NCD tetap sama dan boleh dibawa bersama ke syarikat insurans yang baru

Ipilih Sdn. Bhd. (1402702-K)
Waktu Operasi 8.00 AM – 8.00 PM
Setiap Hari Kecuali Cuti Umum

Tentang Kami

Cara Menggunakan iPilih

Terma dan syarat

Polisi Keperibadian

Fahami Insurans Anda

Hubungi Kami

SSM BizTrust Accreditation

Di kawal selia oleh Bank Negara Malaysia