Select Page

Fahami Insurans Anda: Apakah maksud “Under-Insurance” atau Terkurang Insurans?

Under-insurance adalah suatu keadaan di mana nilai perlindungan insurans adalah kurang dari nilai sebenar pasaran bagi melindungi harta atau aset yang diinsuranskan, seperti rumah atau kenderaan anda.

Under-insurance bagi insurans kenderaan adalah seperti di mana seseorang membeli insurans kenderaan dengan nilai perlindungan RM 10,000.00 tetapi nilai pasaran sebenar kenderaan adalah RM 100,000.00. Jika berlakunya kemalangan, kecurian atau kebakaran, anda mungkin berfikiran yang anda akan mendapat pampasan dengan nilai RM 10,000.00, namun pada hakikatnya, anda akan mendapat pampasan yang lebih rendah daripada atau pihak insurans juga mempunyai hak untuk membantal polisi insurans anda.

Contoh pengiraan:

Kemungkinan pihak insurans hanya membayar pampasan RM 500.00 dan selebihnya RM 4,500.00 akan ditanggung oleh pemilik polisi

Adakah risiko Under-Insurance berbaloi untuk anda?

Ipilih Sdn. Bhd. (1402702-K)
Waktu Operasi 8.00 AM – 8.00 PM
Setiap Hari Kecuali Cuti Umum

Tentang Kami

Cara Menggunakan iPilih

Terma dan syarat

Polisi Keperibadian

Fahami Insurans Anda

Hubungi Kami

SSM BizTrust Accreditation

Di kawal selia oleh Bank Negara Malaysia