Select Page

Fahami Insurans Anda: Perbezaan, Market Value atau Agreed Value?

Market value (nilai pasaran), market value adalah nilai kenderaan anda mengikut harga pasaran semasa ketika pembelian insurans. Jadi jika anda menginsuranskan kenderaan anda pada harga pasaran, anda akan dibayar pampasan mengikut harga semasa pasaran ketika tuntutan dibuat.

Agreed value (nilai dipersetujui), Nilai dipersetujui adalah nilai yang telah dipersetujui antara pemilik kenderaan dan juga pengendali insurans ketika pembelian insurans. Jika berlaku kerugian atau tuntutan total loss, pengendali insurans akan membayar pampasan penuh mengikut nilai yang telah dipersetujui.

Ipilih Sdn. Bhd. (1402702-K)
Waktu Operasi 8.00 AM – 8.00 PM
Setiap Hari Kecuali Cuti Umum

Tentang Kami

Cara Menggunakan iPilih

Terma dan syarat

Polisi Keperibadian

Fahami Insurans Anda

Hubungi Kami

SSM BizTrust Accreditation

Di kawal selia oleh Bank Negara Malaysia