Select Page

Referred Insurance Policy

Polisi Insurans yang Dirujuk

*** Berikut adalah contoh gambar, tuntutan dari pihak Insurans dan Takaful ***

Sila sediakan empat sudut gambar seperti berikut:

Sila pilih untuk lihat contoh gambar:

Ipilih Sdn. Bhd. (1402702-K)
Waktu Operasi 8.00 AM – 8.00 PM
Setiap Hari Kecuali Cuti Umum

Tentang Kami

Cara Menggunakan iPilih

Terma dan syarat

Polisi Keperibadian

Fahami Insurans Anda

Hubungi Kami

SSM BizTrust Accreditation

Di kawal selia oleh Bank Negara Malaysia